Forebygger påslag av lakselus og optimaliserer produksjonsmiljøet gjennom tilføring av rent oksygen.

Oxyshield™ gir:

Oxyshield™ har siden 2017 blitt testet på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane.

Start video

Teknologisamarbeid mellom Plany, AGA og Mowi​

Fra venstre: Tor Kristian Stevik prosjektleder Oxyshield i Plany, Bjørnar Aga Larsen driftsleder fra Mowi, Øyvind Butz, driftstekniker (Mowi), Hans Kristian Tveito assisterende driftsleder (Mowi), Idun Unneland YSK-lærling akvakultur (Mowi), Jan Erik Klepp administrerende direktør i Plany, Ronny Pedersen serviceansvarlig (Plany), Roy Atle Igland driftstekniker Mowi, og John Bertil Aakernes prosjektleder i AGA.

Konseptet går ut på å optimere miljøet i oppdrettsmerder med en kombinasjon av luseskjørt og tilførsel av rent oksygen. Forskningsresultater viser at det er en klar sammenheng mellom oksygenmetningen i vannet og tilvekst hos fisk, samt fôrutnyttelse.

God fiskevelferd og effektiv produksjon

Oxyshield™ forebygger påslag av lakselus med en fysisk barriere, samtidig som tilføring av oksygen ivaretar et kontrollert miljø for god fiskevelferd og effektiv produksjon.

– Luseskjørt er det beste enkelttiltaket for å hindre påslag av lus. Ulempen med bruk av luseskjørt er redusert oksygennivå i merden. Vi og AGA har altså løst dette ved å kombinere luseskjørt og tilsetting av rent oksygen, sier Jan Erik Våge Klepp, administrerende direktør i Plany.

Jan Erik Våge Klepp, administrerende direktør i Plany.

– Jeg har trua på konseptet

Bjørnar Aga Larsen, driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø. I bakgrunnen; Roy Atle Igland driftstekniker og Hans Kristian Tveito assisterende driftsleder (begge Mowi).

– Jeg har trua på konseptet, og at det kan bidra til å optimalisere merdmiljøet, bedre fiskevelferden og vekstforholdene, sier Bjørnar Aga Larsen, driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø. 

Vil holde luseskjørtene på

– Hvis Oxyshield™ kan hjelpe oss å holde luseskjørtene på så lenge som mulig, så er bare det positivt, sier driftsleder Bjørnar Aga Larsen i Mowi.  Oxyshield™ kan benyttes gjennom hele produksjonssyklusen og dermed bidra til færre avlusinger. Med redusert antall avlusinger sparer oppdretteren både kostnaden med avlusing og stressbelastningene det har på fisken.

Fra venstre: Bjørnar Aga Larsen driftsleder fra Mowi (med ryggen til), Tor Kristian Stevik prosjektleder Oxyshield i Plany, Jan Erik Våge Klepp administrerende direktør i Plany og John Bertil Aakernes prosjektleder i AGA.

Hva som rører seg på dypet

Driftstekniker Ove Nybø ved Mowi sitt anlegg på Gulestø.

Driftstekniker Ove Nybø ved Mowi sitt anlegg på Gulestø følger med på hva som rører seg på de ulike dybdene i merdene via TV-skjermene i kontrollrommet på fôrflåten. I tillegg til å se på aktiviteten til fisken, følger han med på om fôret er spist før det når bunnen av merdene.

– Dette sammen med forbruk av fôr gir oss en indikasjon på hvor mye fisken spiser, og hvor mye den legger på seg. Jeg mener at oksygenet har en positiv effekt på fisken. Når det er et bra oksygennivå i merden da fôrer vi mer, og fisken spiser bedre, sier han.

– Ser en gevinst i form av økt utfôring

Hans Kristian Tveito er assisterende driftsleder ved anlegget til Mowi på Gulestø, og forteller at de registrerer at de fôrer mer i de merdene de oksygenerer.

Hans Kristian Tveito, assisterende driftsleder ved anlegget til Mowi på Gulestø.

Små forbedringer - betydelige gevinster

AGA sin SOLVOX® DropIn testes på Gulestø.

AGA sin SOLVOX® DropIn en vesentlig del av Oxyshield™-konseptet. Med den tilføres oksygen til vann på en effektiv måte gjennom lavtrykkinnløsning med mikrobobler.

Bedre fiskehelse – økt bunnlinje

– Små forbedringer i tilvekst kan skape betydelige økonomiske gevinster med de volumene vi her snakker om. Se for deg et oppdrettsanlegg med åtte merder og volumet av fisk i hver av disse. Bare med én prosent økt tilvekst i året, samt én prosent redusert dødelighet på grunn av færre avlusinger vil en kunne oppnå en betydelig inntektsøkning og økt bunnlinje, og ikke minst bedre fiskehelse, sier Tor Kristian Stevik. Han er Plany sin prosjektleder for Oxyshield™. Han har arbeidet med testprosjektet på Gulestø i mer enn tre år.
Tor Kristian Stevik

Presisjons-oksygenering

Ronny Pedersen serviceansvarlig i Plany (til venstre), og John Bertil Aakernes prosjektleder i AGA. I bakgrunnen på land: anlegget fra AGA som forsyner oppdrettsanlegget på Gulestø med oksygen.

– Dette er det best dokumenterte og mest omfattende utviklingsprosjektet innen presisjons-oksygenering av oppdrettsmerder til nå, sier prosjektleder John Bertil Aakernes i AGA.

Fyrer ikke for kråkene

– Med Oxyshield™ og presisjons-oksygenering fyrer ikke oppdretteren for kråkene, det vil si at mikroboblene ikke føres sidelengs med strømmen eller stiger til overflaten og sprekker, men gjør oksygenet tilgjengelig for fisken før de når overflaten, forteller prosjektleder John Bertil Aakernes i AGA.

John Bertil Aakernes

Kontaktpersoner:

Jan Erik Våge Klepp
Adm. Dir. / CEO
+47 986 96 040
jevk@plany.no

Gunhild Jørgensen Ramstad
Salgssjef Akvakultur sør
+47 481 90 773
gunhild@plany.no

PLANY AS
Haugsbygda 203,
6082 Gursken,
NORWAY

Tlf.: +47 70 02 68 20
E-post: post@plany.no

Do you need a hand in the right direction?

You are in the right place.